29 June 2018

Voorlopig geen landelijke uitrol voor digitaal procederen

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dat heeft de Rechtspraak op donderdag 28 juni bekendgemaakt. Verder zal het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken niet verder worden ontwikkeld. De voornaamste reden om te stoppen met de landelijke […]
30 April 2018

De NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over de aankondiging van de minister voor Rechtsbescherming – Sander Dekker om de digitalisering van de rechtspraak stil te leggen. Volgens de NOvA verzwakt de minister daarmee de bereidwilligheid binnen de advocatuur. Met deze stelling sluit de NOvA zich aan […]
30 March 2018

Het vervolg van KEI op de agenda in de Tweede Kamer

Op donderdag 19 april 2018 vindt er een commissievergadering plaats over de zevende voortgangsrapportage over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Een belangrijk onderwerp tijdens deze vergadering is de brief aan de regering van Sander Dekker – minister voor Rechtsbescherming van 30 januari jl.   In de […]
1 March 2018

De 5 verschillen tussen artikel 112 en 113 procederen

Een advocaat kan een nieuwe civiele procedure op twee manieren starten. Volgens de nieuwe rechtsvordering kan een zaak gestart worden met een artikel 112 of via artikel 113. Hieronder staan de vijf belangrijkste verschillen tussen deze twee vormen uitgelegd.    1. Het opstellen van het Oproepingsbericht Bij een […]
9 February 2018

Vertraging KEI past niet bij moderne Rechtspraak die aan de internationale top staat.

De afgelopen twee jaar is de Rechtspraak de advocatuur aan het opdragen voorbereidingen te treffen voor de noodzakelijke modernisering en het digitaal procederen. Dit alles gaat niet vanzelf en kost geld en tijd. Maar daar klaagt de advocatuur niet over. Iedereen begrijpt dat deze modernisering van de Rechtspraak […]
2 February 2018

De belangrijkste wijzigen bij de Rechtspraak en het aansluitpunt Armarium

Vanaf februari 2018 gaat de Rechtspraak werken met “Berichtenboek 4.04” In dit berichtenboek staan de laatste wijzigingen die bedacht zijn naar aanleiding van de eerste ervaringen die zijn opgedaan in de eerste maanden in de Pilot digitaal procederen volgens KEI. In dit blog geven wij een opsomming van […]
19 January 2018

Armarium is trots om in 2018 samen te werken met haar klanten

De KEI-pilot is gestart en de eerste horden zijn genomen! De beginperiode van de pilot met digitaal procederen is zonder grote problemen verlopen. De eerste vonnissen worden in de maand januari 2018 verwacht, waarna de pilot geëvalueerd kan worden en de landelijke uitrol verder vorm zal krijgen. Armarium is […]