18 October 2021

5 redenen om Armarium in te zetten voor termijnbewaking/roladministratie

Met de inzet van Armarium heeft het advocatenkantoor 100% zekerheid over de zaakstand tegen 50% van de kosten. Koppeling met roljournaal Dagelijks haalt Armarium de wijzigingen in het roljournaal op van alle zaken van kantoor. Met de journaal module is ook observeren van een zaak kinderspel. Alle termijnen […]
5 April 2019

Vijf redenen om centrale termijnbewaking/roladministratie toe te passen

In 2012 is het programma KEI geboren. In 2018 zal het programma KEI eindigen. Lang leve het digitaal procederen! De Rechtspraak heeft digitalisering van de eigen werkprocessen en communicatie met ketenpartners als standaard werkproces opgenomen. We kunnen niet op papier blijven werken!
20 September 2018

Het nieuwe gerechtsgebouw van Breda

29 June 2018

Voorlopig geen landelijke uitrol voor digitaal procederen

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dat heeft de Rechtspraak op donderdag 28 juni bekendgemaakt. Verder zal het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken niet verder worden ontwikkeld. De voornaamste reden om te stoppen met de landelijke […]
30 April 2018

De NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over de aankondiging van de minister voor Rechtsbescherming – Sander Dekker om de digitalisering van de rechtspraak stil te leggen. Volgens de NOvA verzwakt de minister daarmee de bereidwilligheid binnen de advocatuur. Met deze stelling sluit de NOvA zich aan […]
16 April 2018

Minister Dekker neemt heft in handen: Digitalisering gaat door!

Op verzoek van de Tweede Kamer, publiceerde de minister voor Rechtsbescherming, afgelopen vrijdag 13 april, een brief met een reactie op het onderzoek en vervolg programma KEI . De minister heeft aan het hele programma KEI een voorlopig een halt toe te roepen. “Om te kunnen doorgaan met KEI moeten […]
11 April 2018

Waarom is de ‘reset’ bij de Rechtspraak een goed idee?

De Rechtspraak publiceerde gisteren een brief aan de Minister voor Rechtsbescherming. Daarin wordt een ‘reset’ van de modernisering en digitalisering van de Rechtspraak aangekondigd. We bespreken vijf redenen waarom wij dit een goed idee vinden. Overschatting In eerdere stukken en interviews hebben meerdere mensen binnen de Rechtspraak aangegeven […]
6 April 2018

De 5 bevindingen over digitaal procederen in 2018

In 2012 is het programma KEI geboren. In 2018 zal het programma KEI eindigen. Lang leve het digitaal procederen! De Rechtspraak heeft digitalisering van de eigen werkprocessen en communicatie met ketenpartners als standaard werkproces opgenomen. We kunnen niet op papier blijven werken!
30 March 2018

Het vervolg van KEI op de agenda in de Tweede Kamer

Op donderdag 19 april 2018 vindt er een commissievergadering plaats over de zevende voortgangsrapportage over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Een belangrijk onderwerp tijdens deze vergadering is de brief aan de regering van Sander Dekker – minister voor Rechtsbescherming van 30 januari jl.   In de […]
1 March 2018

De 5 verschillen tussen artikel 112 en 113 procederen

Een advocaat kan een nieuwe civiele procedure op twee manieren starten. Volgens de nieuwe rechtsvordering kan een zaak gestart worden met een artikel 112 of via artikel 113. Hieronder staan de vijf belangrijkste verschillen tussen deze twee vormen uitgelegd.    1. Het opstellen van het Oproepingsbericht Bij een […]
9 February 2018

Vertraging KEI past niet bij moderne Rechtspraak die aan de internationale top staat.

De afgelopen twee jaar is de Rechtspraak de advocatuur aan het opdragen voorbereidingen te treffen voor de noodzakelijke modernisering en het digitaal procederen. Dit alles gaat niet vanzelf en kost geld en tijd. Maar daar klaagt de advocatuur niet over. Iedereen begrijpt dat deze modernisering van de Rechtspraak […]
2 February 2018

De belangrijkste wijzigen bij de Rechtspraak en het aansluitpunt Armarium

Vanaf februari 2018 gaat de Rechtspraak werken met “Berichtenboek 4.04” In dit berichtenboek staan de laatste wijzigingen die bedacht zijn naar aanleiding van de eerste ervaringen die zijn opgedaan in de eerste maanden in de Pilot digitaal procederen volgens KEI. In dit blog geven wij een opsomming van […]
26 January 2018

Is Zeeland-West Brabant klaar voor digitaal procederen volgens KEI?

De pilot voor civiele zaken is na vier maanden toe aan een evaluatie. In de voortgangsrapportage spreekt de Rechtspraak over goede resultaten in de pilot. Er zijn zo’n 400 zaken ingediend en die instroom is volgens verwachting. De advocaten zijn toegerust op de nieuwe digitale werkwijze en de […]
22 January 2018

Aansluitpunt uitgelegd

Hoe kan uw kantoor een systeemkoppeling maken met de Rechtspraak? Bekijk de video van het Aansluitpunt Rechtspraak.
19 January 2018

Armarium is trots om in 2018 samen te werken met haar klanten

De KEI-pilot is gestart en de eerste horden zijn genomen! De beginperiode van de pilot met digitaal procederen is zonder grote problemen verlopen. De eerste vonnissen worden in de maand januari 2018 verwacht, waarna de pilot geëvalueerd kan worden en de landelijke uitrol verder vorm zal krijgen. Armarium is […]
12 January 2018

5 zaken waar u op moet letten bij digitaal procederen KEI

Digitaal procederen brengt veranderingen met zich mee die de aandacht vragen van ieder kantoor. We zetten de belangrijkste graag voor u op een rij.   Te laat is te laat Digitaal is sneller dan papier. Maar het vraagt, zeker in het begin, een andere en goede voorbereiding. Neem […]