Digitalisering Rechtspraak in het nieuws

2 May 2019

We gaan met de Rechtspraak op een spannende trektocht

En toen zei u: sinds de digitalisering van de rechtspraak is mislukt komen we 40 miljoen tekort. ‘Dat is veel te weinig. De Boston Consultancy Group heeft gerapporteerd dat de rechtspraak structureel, dus elk jaar, 50 miljoen tekortkomt, plus geld voor innovatie en digitalisering. En als je je.. Lees verder ...
22 March 2019

Commissie: rechtspraak moet dringend veranderen, leiderschap hard nodig

De Nederlandse rechtspraak is te traag en moderniseert niet snel genoeg. Dat komt door een gebrek aan capaciteit, geld, zelfreflectie en visie op bestuurlijk niveau. Als dat niet snel verandert, moet van buitenaf worden ingegrepen om te voorkomen dat het vertrouwen van burgers wordt aangetast en de rechtsstaat.. Lees verder ...
2 January 2019

De minister zei eigenlijk: Bakker, hou je bek

Hij werd voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak met een missie. Nu, ruim zes jaar later, vertrekt Frits Bakker met een lijst aan dieptepunten op zijn conduitestaat. Waarom ging het mis?
8 November 2018

Brandbrief rechters: wij vrezen voor de toekomst van de rechtspraak

Het is opmerkelijk en zeldzaam: een groep bezorgde rechters en raadsheren stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Ze zijn uiterst bezorgd over de omstandigheden waaronder ze moeten werken en ze vrezen voor de toekomst van onze onafhankelijke rechtspraak. Verenigd onder de naam Tegenlicht komen ze in.. Lees verder ...
5 November 2018

Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv

De Raad voor de Rechtspraak wil dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het digitaal procederen worden teruggedraaid. Nu geldt bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland een ander procesrecht dan in de rest van het land en dat is ‘onwenselijk’. Ook komt er wat de.. Lees verder ...
25 October 2018

Wetgever, gebruik deze unieke kans! Pleidooi voor het afschaffen van KEI

Op het eeuwfeest van het Advocatenblad leidden Robert Hendrikse en Leonie Rammeloo charmant en enthousiast de ‘masterclass Burgerlijk Procesrecht’. De aanwezigen werden langs een aantal wijzigingen als gevolg van KEI gevoerd, met de teneur: weliswaar is de digitalisering die KEI beoogde (voorlopig) mislukt, maar de wetgever heeft gesproken.. Lees verder ...
25 October 2018

De Staat exploiteert delen van de rechtspraak, ten onrechte

In en na 2010 hebben de wetgever en de minister van Justitie  uit geldzucht de griffierechten voor gerechtelijke procedures enorm verhoogd, in een paar jaar tijd met bijna 50%. Met name bij de griffierechten voor relatief kleine geldvorderingen, is daarmee een succesvolle aanval gedaan op de kip die.. Lees verder ...
3 October 2018

Ook digitaal procederen in strafzaken Hoge Raad

Vanaf 17 december 2018 is het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in strafzaken. Dat geldt echter alleen voor reguliere strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 beroep in cassatie wordt ingesteld. Ook kan er nog steeds op papier worden geprocedeerd.
3 October 2018

Reactie van Martin Vaessen

Als conservatieve tegenkracht uit de provincie, word ik door het interview met Dory Reiling over het mislukken van KEI-civiel uitgedaagd te reageren. De gedachte dat KEI-civiel was bedoeld om civiele procedures te versnellen, is feitelijk nooit meer dan een opgeschreven cliché geweest. Allereerst omdat de Nederlandse procedure in.. Lees verder ...
3 October 2018

Koudwatervrees en conservatisme blokkeren KEI

Koudwatervrees en conservatisme zijn de oorzaak van het schrappen van de landelijke invoering van het KEI-project. De redenen die door de Raad voor de rechtspraak worden aangevoerd voor dit besluit zijn heel zwak. Het is het verzet van de rechtbanken zelf dat tot deze beslissing heeft geleid.
3 October 2018

Digitalisering van de rechtspraak: Opgeven is geen optie

Bij een geschillencommissie ervoer ik jaren geleden al hoe handig het is wanneer de procedure vóór en na de zitting is gedigitaliseerd. De digitalisering van de overheidsrechtspraak is echter nog lang niet afgerond. Het digitaliseringsproject KEI blijkt zelfs de hoofdoorzaak voor de financiële tekorten, waarmee de Rechtspraak kampt... Lees verder ...
3 October 2018

Toon van Mierlo: ‘Trek de portemonnee voor KEI’

Met KEI, het digitaliseringsproject van de rechterlijke macht, moeten we vooral blij zijn. Vindt Toon van Mierlo, advocaat en hoogleraar burgerlijk (proces)recht aan de Erasmus Universiteit. Het idee van digitalisering als kwaliteitsslag vindt hij fantastisch. Alleen is het in de uitvoering misgegaan. “Met meer regie was het zeker.. Lees verder ...
3 October 2018

Naar Bangkok en terug

… Terug in Nederland moest ik toch nog weer denken aan mijn collega Martin Vaessen, rechter in de rechtbank Gelderland. Hij reageerde op dit interview. In zijn reactie staat iets opmerkelijks dat de aandacht verdient. Na een lange opsomming van alles dat de volgens hem ondeskundige mensen van.. Lees verder ...
3 October 2018

Boodschappen

Stel, je hebt zo’n superslimme Aziatische koelkast. Die suggereert dat je vanavond biefstuk eet, want er ligt er nog eentje in zijn binnenste. Maar je moet ook groente eten, want dat is gezond. Je krijgt dus ook het advies om nog even langs de supermarkt te rijden voor.. Lees verder ...
18 September 2018

Kabinet helpt rechtbanken uit de geldnood

De 40 miljoen euro die de rechterlijke macht volgend jaar tekort komt, legt het kabinet bij. De rechtbanken hoeven daardoor volgend jaar nog niet te bezuinigen, zeggen Haagse bronnen aan het ANP. Het tekort  is het gevolg van het mislukte digitaliseringsproject KEI en de verdere afname van het.. Lees verder ...
18 September 2018

Rechtspraak verslikt zich in dure digitalisering en schroeft ambities omlaag

Project kostte tot dusver 220 miljoen euro Het digitaliseren van de rechtspraak blijkt een veel grotere opgave dan gedacht. In een poging weer controle te krijgen over de uit de hand gelopen ict-kosten, schroeft de Raad voor de rechtspraak de ambities ‘ingrijpend’ omlaag. Aan het digitaliseringsproject is tot.. Lees verder ...