De Rechtspraak stopt per 1 oktober 2019 met digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum geldt bij deze rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.

26 July 2019

Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

De Rechtspraak stopt per 1 oktober 2019 met digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum geldt bij deze rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.
18 December 2018

Deken in tijden van Haagse tegenwind

Algemeen deken Bart van Tongeren geeft eind dit jaar het stokje door aan zijn opvolger. Een interview over de bedreigde positie van de advocatuur, het vastlopen van KEI en onder alle omstandigheden jezelf blijven.
3 December 2018

Brief Orde aan Minister

… Op dit moment wordt door de Raad voor de rechtspraak gewerkt aan een basisplan waarbij de focus ligt op digitale toegankelijkheid. Volgens de NOvA is dit een goede benadering. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, zoals of dit systeem wel toekomstbestendig is, of het wel aan sluit op.. Lees verder ...
3 December 2018

Brief Orde aan Tweede Kamer

Het functioneren van ons rechtsbestel en de toegang tot het recht staat onder druk.
12 September 2018

NOvA: Brief aan Tweede Kamer

Geachte leden van de commissie, … Resumerend meent de NOvA dat de digitalisering en de bijbehorende vereenvoudiging van het procesrecht een goede en tijdige stap is. Wij hebben echter zorgen over de tijdsplanning. Wij juichen de keuze van de minister om de implementatie 6 maanden uit te stellen.. Lees verder ...
12 September 2018

NOvA: Brief aan de woordvoerders van de vaste commissie Veiligheid en Justitie der Tweede Kamer

Geachte woordvoerders …, … De Nederlandse rechtspraak is te belangrijk om als proeftuin te gebruiken, te belangrijk om enkel als kostenpost te worden beschouwd. …
12 September 2018

NOvA: Brief aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zeer geachte woordvoerder …, … De NOvA hecht er wel aan op te merken dat zij zich kan vinden in de inhoud van de wetsvoorstellen. …
12 September 2018

NOvA: Brief aan Frits Bakker

Geachte heer Bakker, … De NOvA staat positief kritisch ten opzichte van de digitalisering. Dit neemt echter niet weg dat er zorgen bestaan over zowel de financiële beheersbaarheid van KEI als over de mate waarin de Rechtspraak in staat zal zijn om belangrijke wensen van de advocatuur bij.. Lees verder ...
12 September 2018

NOvA: Brief aan Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geachte woordvoerders, … De Nederlandse orde van advocaten … hecht er aan u te berichten dat de gesprekken met de Rechtspraak over KEI harmonieus en constructief verlopen. De betrokkenen onderschrijven het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een goed werkend, compleet, veilig en betrouwbaar digitaal systeem dat de.. Lees verder ...
12 September 2018

NOvA: Aanvullen op nadere memorie van antwoord inzake digitalisering rechtspraak

Aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Zeer geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, De Nederlandse orde van advocaten (hierna NOvA) hecht bijzonder aan een geslaagde introductie van de digitale rechtspraak (KEI en Advocatenportaal). …
28 June 2018

NOvA – Uitermate teleurstellend

Bart van Tongeren  van de Orde van Advocaten noemt het besluit “Uitermate teleurstellend. Advocaten hebben hun werkwijzen aangepast, personele veranderingen aangebracht en geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen waar de Raad om vroeg. Digitaal procederen zou ook zorgen voor een efficiencyslag binnen de rechtspraak en kortere doorlooptijden voor rechtszoekenden. Dan.. Lees verder ...
18 April 2018

NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.

Met een brief aan de Tweede Kamer wil de NOvA  de nieuwe aanpak van de Rechtspraak te promoten. De nieuwe maatregel van de Raad van de Rechtspraak waarbij de digitalisering zich gaat focussen op de digitale toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden en professionals – het papierloos werken in.. Lees verder ...