Officiële bekendmakingen van de Rechtspraak en/of de minister.

24 March 2021

Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm

De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen.. Lees verder ...
24 March 2021

Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van systeem DT Rechtspraak

Artikel 1.1 Toepasselijkheid 1. Dit reglement is van toepassing op de in het derde lid vermelde procedures bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, gezamenlijk aangeduid als de gerechten. 2. Dit reglement beschrijft de werking van en.. Lees verder ...
24 March 2021

Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid

De Rechtspraak heeft met waardering kennis genomen van het BIT-advies en omarmt de door het BIT gegeven aanbevelingen. Ik ben er van overtuigd dat met het BIT-advies en het opvolgen van de verschillende aanbevelingen het project DT met een grotere kans op succes kan worden uitgevoerd. Deze uitvoering.. Lees verder ...
24 March 2021

Jaarplan 2021 Rechtspraak

Voor de buitenwereld bestaat er 1 Rechtspraak. Achter dit uniforme beeld gaat een wereld schuil van 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 bijzondere colleges en diverse landelijke diensten. Elk met hun eigen cultuur en bestuur, bemenst door in totaal ruim 2.500 onafhankelijke rechters die samen met duizenden niet-rechterlijke collega’s.. Lees verder ...
24 March 2021

Jaarplan 2020 Rechtspraak

Het zal geen verrassing zijn: ook in 2020 levert onze organisatie onafhankelijke, onpartijdige, integere en professionele rechtspraak. Dit doen we onverstoorbaar en dat is te danken aan de grote betrokkenheid en professionaliteit van duizenden rechters en gerechtsambtenaren. Zij behandelen jaarlijks zo’n 1,5 miljoen rechtszaken en doen hun werk.. Lees verder ...
24 March 2021

Definitief BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid

Na het stopzetten van KEI vinden wij het begrijpelijk dat de Rechtspraak zich met het project DT eerst richt op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor externe partijen. Ondanks deze beperkte scope staat de slaagkans van het project onnodig onder druk. Dit komt doordat de technische invulling.. Lees verder ...
24 March 2021

De BIT toets project DT van de rechtspraak is afgerond

De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft … De.. Lees verder ...
16 January 2020

Rechtspraak kiest voor eenvoud

Over vijf jaar moet vrijwillig digitaal procederen binnen de hele rechtspraak mogelijk zijn. ‘Dit project is veel simpeler dan KEI.’ Eenvoud en logistiek. Dat zijn de sleutelwoorden van het plan voor digitaal procederen binnen de rechtspraak. Als het aan de uitvoerders ligt, is digitaal procederen op vrijwillige basis.. Lees verder ...
26 July 2019

Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

De Rechtspraak stopt per 1 oktober 2019 met digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum geldt bij deze rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.
26 July 2019

Treurig nieuws vrolijk verpakt

Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken Wetgeving maakt einde aan verschil in procesrecht rechtbanken
17 June 2019

Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.
10 June 2019

Wederom vertraging uitvoering basisplan Rechtspraak

Om de nieuwe plannen van de Rechtspraak voor Civiel recht en Bestuursrecht zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, heeft de Rechtspraak geconstateerd meer voorbereidingstijd nodig te hebben. De BIT-toets zal uiterlijk begin volgend jaar worden aangevraagd..
10 June 2019

Voorjaarsnota: kabinet vult tekort Rechtspraak aan

Het kabinet vult het verwachte financiële tekort van de Rechtspraak dit jaar aan. Het gaat om een bedrag van maximaal 50 miljoen euro voor 2019. Dit staat in de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota You are leaving Rechtspraak.nl(rijksoverheid.nl). Het financiële tekort was al voorspeld. De Rechtspraak verkeert in financieel zwaar.. Lees verder ...
2 May 2019

We gaan met de Rechtspraak op een spannende trektocht

En toen zei u: sinds de digitalisering van de rechtspraak is mislukt komen we 40 miljoen tekort. ‘Dat is veel te weinig. De Boston Consultancy Group heeft gerapporteerd dat de rechtspraak structureel, dus elk jaar, 50 miljoen tekortkomt, plus geld voor innovatie en digitalisering. En als je je.. Lees verder ...
15 April 2019

Jaarverslag 2018 – De Rechtspraak

… Het afgelopen kalenderjaar was voor onze organisatie in een aantal opzichten minder succesvol: de digitalisering van procedures in civiel recht en bestuursrecht moest worden stopgezet, er was opnieuw sprake van een fors financieel tekort, personeel roerde zich – onder meer als gevolg van ervaren werkdruk – en.. Lees verder ...
22 March 2019

Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie

De Rechtspraak moet snel aan de slag met veranderingen om aan te blijven sluiten op de behoeften en problemen van een snel veranderende samenleving. Zo adviseert de Commissie Visitatie Gerechten op grond van haar onderzoek in het rapport ‘Goede rechtspraak, sterke rechtstaat’ dat vandaag verscheen. De Raad voor.. Lees verder ...