Vertraging KEI past niet bij moderne Rechtspraak die aan de internationale top staat.
9 februari 2018
Het vervolg van KEI op de agenda in de Tweede Kamer
30 maart 2018
Toon alle berichten

De 5 verschillen tussen artikel 112 en 113 procederen

Een advocaat kan een nieuwe civiele procedure op twee manieren starten. Volgens de nieuwe rechtsvordering kan een zaak gestart worden met een artikel 112 of via artikel 113. Hieronder staan de vijf belangrijkste verschillen tussen deze twee vormen uitgelegd.

 

 1. Het opstellen van het Oproepingsbericht

Bij een artikel 112 Rv. zaak stelt de Rechtspraak het oproepingsbericht op. Bij een artikel 113 Rv. zaak stelt de advocaat van de eisende partij zelf het oproepingsbericht op. Hiertoe heeft de rechtspraak een aantal modellen gepubliceerd: Rechtspraak

 

 2. Manier van bezorgen bij de verweerder

Een art. 112 Rv. zaak start met het indienen van de zaak door de eiser bij de Rechtspraak. De zaak is daarmee eerder aanhangig. Daarna zal de eiser er nog voor moeten zorgen dat de verweerder het oproepingsbericht ontvangt. (Een informele bezorgwijzen)
Een art. 113 Rv. zaak begint bij het oproepingsbericht te laten betekenen bij de verweerder door een deurwaarder. Daarna heeft de eiser vijf dagen te tijd om het betekende oproepingsbericht (Exploot) in te dienen bij de Rechtspraak.

 

 3.Toegangscodes

Om als verweerder toegang te krijgen tot een digitale zaak, heeft men een toegangscode nodig. Een toegangscode is een soort wachtwoord voor de verweerder om de ingediende stukken te bekijken in het digitale systeem van de Rechtspraak.
In een art. 112 Rv. zaak verwerkt de Rechtspraak de toegangscode in het oproepingsbericht per verweerder. In een art. 113 Rv. zaak zal de deurwaarder de toegangscode, ook wel SNG-code genoemd, verstrekken op het betekeningsexploot.

Let op: Uit ervaring weten wij dat er makkelijk misverstanden ontstaan over hoofdletters en getallen: bijvoorbeeld een kleine letter L en I of een G en Q of een null ‘0’ en een Oo.

 

 4. Verstek en bezorgwijze

Indien een verweerder verstek laat gaan, zal de eiser in een art. 112 Rv. zaak een taak ontvangen van de Rechtspraak om de bezorgwijze aan te geven. Indien er voor een informele bezorgwijzen was gekozen, kan de eiser dit alsnog door het oproepingsbericht te laten betekenen door een deurwaarde. In een art. 113 Rv. zaak is de zaak gestart met een betekening door een deurwaarder voor het indienen bij de Rechtspraak. Een verstekvonnis zal normaal gesproken volgen na het niet verschijnen van de verweerder.

 

 5. Termijnen

In een art. 112 Rv. zaak krijgt de verweerder minimaal 4 weken om te verschijnen. Twee weken voor de eiser om het oproepingsbericht de (laten) bezorgen en daarna 2 weken voor de verweerder om te verschijnen. In een art. 113 Rv. zaak krijgt de verweerder minimaal 2 weken om te verschijnen. De bezorging heeft dan namelijk al plaats gevonden.

 

In de aanloop naar het starten van de pilot fase in Midden-Nederland en Gelderland hebben advocaten over het algemeen vastgehouden aan de (oude) papieren wijze van het starten van een zaak met behulp van een deurwaarder. Maar in de pilot blijkt er toch vaker gekozen te worden voor de nieuwe vorm volgens art. 112 Rv. De toekomst zal uitwijzen welk van de twee de favoriet van de advocatuur wordt.