Is Zeeland-West Brabant klaar voor digitaal procederen volgens KEI?
26 januari 2018
Vertraging KEI past niet bij moderne Rechtspraak die aan de internationale top staat.
9 februari 2018
Toon alle berichten

De belangrijkste wijzigen bij de Rechtspraak en het aansluitpunt Armarium

Vanaf februari 2018 gaat de Rechtspraak werken met “Berichtenboek 4.04” In dit berichtenboek staan de laatste wijzigingen die bedacht zijn naar aanleiding van de eerste ervaringen die zijn opgedaan in de eerste maanden in de Pilot digitaal procederen volgens KEI.

In dit blog geven wij een opsomming van de belangrijkste veranderingen rondom het berichtenboek 4.04, digitaal procederen en KEI.

  • Indienen Procesinleiding
  • Toegang verweerder
  • Verstek zuiveren / verzet
  • Verwerkingsresultaat
Huidige situatie Nieuwe situatie
INDIENEN PROCESINLEIDING
•Advocaat eiser kiest uiterste verschijningsdatum voor alles verweerders in één zaak. •Advocaat eiser kan per verweerder een uiterste verschijningsdatum opgeven.

 

•Art 112 kan alleen gestart worden via Mijn Rechtspraak. •Art. 112 kan ook via Armarium gestart worden.
•Na indienen van de procesinleiding krijgt de eiser de taak “Geef bezorgwijze aan” en eventueel “Dien in Exploot”. •Deze taak komt te vervallen. Eiser krijgt bericht dat verschijningstermijn is verlopen. Daarna is de mogelijkheid om te exploot toe te voegen.
TOEGANG VERWEERDER
•De code op het oproepingsbericht is één keer te gebruiken.

 

•De code is meerdere keer te gebruiken om toegang te krijgen tot de zaak.

 

•Zodra een advocaat is verschenen vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die toegang hebben.

•Nadat de advocaat toegang heeft gekregen tot de zaak kan hij stukken en berichten indienen. •Het indienen van stukken en berichten kan alleen na het verschijnen.
•Een advocaat is zichtbaar als de advocaat toegang heeft gekregen tot de zaak. (terwijl de advocaat nog niet is verschenen) •De gegevens van de advocaat die toegang heeft gekregen worden niet in de zaakgegevens verwerkt.
VERSTEK ZUIVEREN / VERZET
•Verstek zuiveren en verzet indienen gaan via een vrij bericht

 

•Het verstek zuiveren gaat via een bericht “verschijnen” in reactie op de taak “Meld verschijnen”.

•Verzet indienen gaat via een bericht “Verschijnen” met de een document met classificatiecode Exploot (54)

VERWERKINGSRESULTAAT
•Bij een fout bij het indienen alleen een code zichtbaar •Bij een fout krijgt Armarium ook een “foutomschrijving”
•Geen ontvangstbevestiging bij het indienen. (Alleen een melding als het fout gaat) •Bij een fout krijgt Armarium ook een “foutomschrijving”
•Missende zaakgegevens kunnen niet opgehaald worden. •Zaakgegevens kunnen opgehaald worden met een (automatisch) bericht “Verzoek Zaakgegevens”

 

*Bron: Raad voor de Rechtspraak – Aansluitpunt Rechtspraak – Bericht NOvA en werkinstructies Mijn Rechtspraak n.a.v. wijzigingen m.i.v. 19 januari