Waarom is de ‘reset’ bij de Rechtspraak een goed idee?
11 april 2018
De NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.
30 april 2018
Toon alle berichten

Minister Dekker neemt heft in handen: Digitalisering gaat door!

Op verzoek van de Tweede Kamer, publiceerde de minister voor Rechtsbescherming, afgelopen vrijdag 13 april, een brief met een reactie op het onderzoek en vervolg programma KEI . De minister heeft aan het hele programma KEI een voorlopig een halt toe te roepen.

“Om te kunnen doorgaan met KEI moeten er voldoende waarborgen zijn dat het vanaf nu anders gaat.” Aldus Sander Dekker – minister voor Rechtsbescherming

Er zijn drie vragen die de minister eerst beantwoord wil zien:

  1. Staan alle neuzen dezelfde kant op?
  2. Zitten de juiste mensen op de juiste plek?
  3. Is er sprake van heldere besturing en governance?

Het stop zetten van de verdere ontwikkeling en het stellen van bovenstaande vragen laten zien dat de minister weinig vertrouwen heeft in de ‘reset’ die de Raad voor de Rechtspraak heeft neergelegd. Daarom heeft hij besloten om de aansturing van de verdere ontwikkelingen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie te organiseren.

Digitalisering van papierstromen

De minister onderschrijft in dezelfde brief nogmaals de doelstelling om de digitalisering van papierstromen doorgang te laten vinden. Dat is voor de advocatuur en voor Armarium van groot belang. Er is vanaf 2015 veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding op het digitaal procederen. De pilotfase voor civiele zaken in Midden-Nederland en Gelderland verloopt goed. De drie partners, Rechtspraak, advocatuur en leveranciers van aansluitpunten, werken goed samen en hebben regelmatig overleg over kleine verbeteringen aan de systemen.

De mijnrechtspraak.nl omgeving en het aansluitpunt voor advocatuur werken naar behoren. De minister neemt nu de tijd om een plan van aanpak te maken voor de ‘reset’ van de mijnwerkomgeving.nl voor rechters en griffiers. De onvermijdelijke volgende stap is de bekendmaking van een datum voor de landelijke invoering van digitaal procederen.

“Tegelijkertijd ben ik van mening – dat heb ik u ook in mijn brief van 30 januari laten weten – dat digitalisering van de rechtspraak onontkoombaar is. De rechterlijke macht moet met zijn tijd meegaan en kan niet tot in lengte van dagen alleen op papier blijven werken.”

Sander Dekker – minister voor Rechtsbescherming

Armarium - We kunnen toch niet op papier blijven procederen