Boodschappen
3 oktober 2018
Toon van Mierlo: ‘Trek de portemonnee voor KEI’
3 oktober 2018
Toon alle berichten

Naar Bangkok en terug

Terug in Nederland moest ik toch nog weer denken aan mijn collega Martin Vaessen, rechter in de rechtbank Gelderland. Hij reageerde op dit interview. In zijn reactie staat iets opmerkelijks dat de aandacht verdient. Na een lange opsomming van alles dat de volgens hem ondeskundige mensen van KEI volgens hem verkeerd hebben gedaan volgt een soort van inkeer: “En we hadden als civiele rechters meer grip moeten houden op het hele vernieuwingsproces (…) misschien hebben we zelf wel te veel afgewacht.” Nou heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, dat verantwoordelijk is voor de civiele rechtspraak, alle belangrijke ontwerpbeslissingen genomen, maar dat even terzijde. Dit is wel precies waar we het in Bangkok ook over hadden. Onafhankelijke rechtspraak dient om onpartijdige oordelen te waarborgen. Onafhankelijkheid is geen privilege van de rechter, maar een recht van de burger. Die onafhankelijkheid van het instituut rechtspraak betekent dat de rechters zelf verantwoordelijk zijn voor het op orde houden van hun organisatie, met inbegrip van hun IT. Martin Vaessen, en wie zich maar geroepen voelt, meld je bij IVO Rechtspraak!