Definitief BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid
24 maart 2021
Jaarplan 2021 Rechtspraak
24 maart 2021
Toon alle berichten

Jaarplan 2020 Rechtspraak

Het zal geen verrassing zijn: ook in 2020 levert onze organisatie onafhankelijke,
onpartijdige, integere en professionele rechtspraak. Dit doen we onverstoorbaar
en dat is te danken aan de grote betrokkenheid en professionaliteit van duizenden
rechters en gerechtsambtenaren. Zij behandelen jaarlijks zo’n 1,5 miljoen rechtszaken
en doen hun werk in een soms grimmige wereld, waarin de veiligheid van collega’s
en van de organisatie als geheel in het geding kan zijn. Gelukkig staan we er niet
alleen voor. We werken bij de bescherming van de collega’s en onze organisatie
intensief samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie
van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid. Gezamenlijk doen we wat mogelijk is om de mensen die de rechtsstaat
dienen te beschermen tegen degenen die hem aanvallen. We gaan vastberaden door
met ons werk. In dit jaarplan leest u waar de Rechtspraak in 2020 zijn prioriteiten legt.