Jaarplan 2021 Rechtspraak
24 maart 2021
Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van systeem DT Rechtspraak
24 maart 2021
Toon alle berichten

Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid

De Rechtspraak heeft met waardering kennis genomen van het BIT-advies en omarmt de door het BIT
gegeven aanbevelingen. Ik ben er van overtuigd dat met het BIT-advies en het opvolgen van de
verschillende aanbevelingen het project DT met een grotere kans op succes kan worden uitgevoerd.
Deze uitvoering zullen wij steeds in nauwe samenwerking doen met onze externe omgeving, zoals de
advocatuur, deurwaarders en bestuursorganen. Hierbij kan worden voortgebouwd op de samenwerking
die reeds met verschillende ketenpartners, waaronder de Nova en de KBvG, bestaat. Ik houd u
vanzelfsprekend graag op de hoogte van de uitvoering via de reguliere driemaandelijkse portfoliooverleggen tussen uw departement en de Rechtspraak. Daarnaast is het project opgenomen in het Rijks
ICT-dashboard.