Tegenlicht
1 november 2015
‘Op papier blijven werken is geen optie,’ – Frits Bakker
1 maart 2016
Toon alle berichten

Automatiseringsgids – ‘Alle seinen staan op rood.’

‘Het is onwaarschijnlijk dat KEI gaat lukken. Uitdijing van scope en projectomvang zijn, in de literatuur, klassieke kenmerken van een risicovol project, Eerst moeten de processen geharmoniseerd worden, dan pas moet gestart worden met digitalisering, brengen zij de aanbevelingen van de commissie-Elias in herinnering. De Eerste Kamer dient aan de noodrem te trekken.’ Aldus IT-advocaat mr. drs. Anja E. Dekhuijzen, hoogleraar prof. lec. dr. Hans Mulder & hoogleraar prof.dr.ir. Jan L.G. Dietz