Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht
26 februari 2019
Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie
22 maart 2019
Toon alle berichten

Commissie: rechtspraak moet dringend veranderen, leiderschap hard nodig

De Nederlandse rechtspraak is te traag en moderniseert niet snel genoeg. Dat komt door een gebrek aan capaciteit, geld, zelfreflectie en visie op bestuurlijk niveau. Als dat niet snel verandert, moet van buitenaf worden ingegrepen om te voorkomen dat het vertrouwen van burgers wordt aangetast en de rechtsstaat wordt ondermijnd.