De BIT toets project DT van de rechtspraak is afgerond
24 maart 2021
Jaarplan 2020 Rechtspraak
24 maart 2021
Toon alle berichten

Definitief BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid

Na het stopzetten van KEI vinden wij het begrijpelijk dat de Rechtspraak zich met
het project DT eerst richt op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor
externe partijen. Ondanks deze beperkte scope staat de slaagkans van het project
onnodig onder druk. Dit komt doordat de technische invulling onnodig risicovol is
en de begroting zó ruim is ingeschat dat het moeilijk wordt om de kosten te
beheersen. Daarnaast hebben wij zorgen of de aanpak tijdig leidt tot een
geschikte oplossing en of maatschappelijke baten snel genoeg worden
gerealiseerd.
Gezien het maatschappelijk belang van DT adviseren wij om de slaagkans te
vergroten. Breng hiervoor de technische keuzes in lijn met wat noodzakelijk en
haalbaar is voor DT. Herijk de projectbegroting met het oog op een goede
kostenbeheersing. Verbeter daarnaast de aanpak voor de realisatie van de
oplossing. Houd ten slotte rekening met tijdige realisatie van maatschappelijke baten.