Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie
22 maart 2019
Jaarverslag 2018 – De Rechtspraak
15 april 2019
Toon alle berichten

Einde digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht.