De Rechtspraak – Jaarplan 2013
1 januari 2013
De Rechtspraak – Jaarplan 2014
1 januari 2014
Toon alle berichten

Evaluatie pilot procesinnovatie Den Haag

‘De diverse ambtelijkestukken die inmiddels zijn gepubliceerd, doen vermoeden dat de minister er te gemakkelijk van uitgaat dat de procedure in civiele zaken goed te vergelijken is met bestuursrechtelijke zaken, hetgeen overigens op een misvatting berust. De vraag dringt zich op of de Rechtspraak niet afstevent op het in huis halen van de Fyra-trein: hoog gestemde verwachtingen die tot teleurstelling leiden’ Aldus Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging Leiden Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann & J. Oud.