Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland
26 juli 2019
Digitaal procederen stopt: Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start
27 september 2019
Toon alle berichten

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht