Geboorte van Kwaliteit en Innovatie – ‘KEI’
6 april 2012
Evaluatie pilot procesinnovatie Den Haag
1 oktober 2013
Toon alle berichten

De Rechtspraak – Jaarplan 2013

‘Vereenvoudiging, uniformering en digitalisering van werkprocessen en procedures en communicatie (digitale toegankelijkheid) met partijen, hun vertegenwoordigers, ketenpartijen en andere betrokkenen (getuigen, deskundigen, etc.) op het gebied van bestuursrecht en civiel recht, en waar mogelijk het gelijktrekken van de werkprocessen voor civiele en bestuursrechtelijke zaken.’