Jaarplan 2020 Rechtspraak
24 maart 2021
Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid
24 maart 2021
Toon alle berichten

Jaarplan 2021 Rechtspraak

Voor de buitenwereld bestaat er 1 Rechtspraak. Achter dit uniforme beeld gaat een wereld schuil van 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 bijzondere colleges en diverse landelijke diensten. Elk met hun eigen cultuur en bestuur, bemenst door in totaal ruim 2.500 onafhankelijke rechters die samen met duizenden niet-rechterlijke collega’s rechtspraak leveren die Nederland verlangt.
Om op hoog niveau recht te blijven spreken, is voortdurende ontwikkeling noodzakelijk. In dit jaarplan leest u waar de prioriteiten van de Rechtspraak in 2021 liggen. Van de ruimte in dit voorwoord maak ik graag gebruik om te vertellen waar u ons zult tegenkomen binnen het maatschappelijke debat over onze democratische rechtsstaat.