Einde digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland
4 april 2019
We gaan met de Rechtspraak op een spannende trektocht
2 mei 2019
Toon alle berichten

Jaarverslag 2018 – De Rechtspraak

… Het afgelopen kalenderjaar was voor onze organisatie in een aantal opzichten minder succesvol: de digitalisering van procedures in civiel recht en bestuursrecht moest worden stopgezet, er was opnieuw sprake van een fors financieel tekort, personeel roerde zich – onder meer als gevolg van ervaren werkdruk – en de Visitatiecommissie rapporteerde kritisch over een aantal ontwikkelingen binnen de gerechten. …