Rechtspraak richt zich op eenvoudige digitale toegang voor rechtzoekenden
3 december 2018
Brief Minister aan Tweede Kamer
3 december 2018
Toon alle berichten

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Onze rechtsstaat is gestoeld op wetten en regels – de afspraken waarop we elkaar in onze samenleving kunnen aanspreken – en de mogelijkheid om uiteindelijk een onafhankelijke rechter om een oordeel te vragen over de toepassing daarvan. Voor veel mensen is dat in het bijzonder relevant als het in het leven even tegen zit: als een huwelijk stukloopt, als ontslag dreigt, bij een verdenking van een strafbaar feit, als financiële verplich-tingen niet worden nagekomen, of bij een conflict met de overheid. …