KEI afgerond op Rijks ICT-dashboard
11 september 2018
NOvA: Brief aan Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
12 september 2018
Toon alle berichten

NOvA: Aanvullen op nadere memorie van antwoord inzake digitalisering rechtspraak

Aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zeer geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

De Nederlandse orde van advocaten (hierna NOvA) hecht bijzonder aan een geslaagde introductie van de digitale rechtspraak (KEI en Advocatenportaal). …