NOvA: Brief aan Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
12 september 2018
NOvA: Brief aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
12 september 2018
Toon alle berichten

NOvA: Brief aan Frits Bakker

Geachte heer Bakker,

De NOvA staat positief kritisch ten opzichte van de digitalisering. Dit neemt echter niet weg dat er zorgen bestaan over zowel de financiële beheersbaarheid van KEI als over de mate waarin de Rechtspraak in staat zal zijn om belangrijke wensen van de advocatuur bij live-gang te realiseren. …