NOvA: Aanvullen op nadere memorie van antwoord inzake digitalisering rechtspraak
12 september 2018
NOvA: Brief aan Frits Bakker
12 september 2018
Toon alle berichten

NOvA: Brief aan Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geachte woordvoerders,

De Nederlandse orde van advocaten … hecht er aan u te berichten dat de gesprekken met de Rechtspraak over KEI harmonieus en constructief verlopen. De betrokkenen onderschrijven het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een goed werkend, compleet, veilig en betrouwbaar digitaal systeem dat de advocaat in staat stelt zijn/haar cliënt optimaal en naar eigen inzicht bij te staan.