Pre-Pilot – MijnRechtspraak.nl
1 oktober 2016
Het Koninklijk Besluit
13 april 2017
Toon alle berichten

Rechtspraak.nl – Monique Commelin

‘De stap naar verplicht digitaal procederen is een grote. We hebben er dan ook heel bewust voor gekozen om hiermee pas te starten als de techniek zich heeft bewezen. De Rechtspraak wacht op resultaten van tests met de snelheid van Mijn Werkomgeving, het digitale dossier voor de eigen medewerkers. Digitaal procederen wordt pas verplicht als de Rechtspraak zeker van zijn zaak is.’ Aldus KEI-directeur Monique Commelin