Aansluitpunt Rechtspraak
23 augustus 2015
Automatiseringsgids – ‘Alle seinen staan op rood.’
1 februari 2016
Toon alle berichten

Tegenlicht

Een aantal rechters in Midden-Nederland binnen met “Tegenlicht”. In het Nederlands Juristenblad uiten zij hun zorgen over ontwikkelingen binnen de rechtspraak, waaronder KEI. Er wordt een groot voorschot genomen op het succes, terwijl ICT-projecten bij de overheid meestal moeizaam en traag gaan, is de boodschap. Er moet meer getest worden en de onderbemensing begint een probleem te worden.