De Rechtspraak – Jaarplan 2013
1 januari 2013
Toon alle berichten

Geboorte van Kwaliteit en Innovatie – ‘KEI’

Het idee ontstaat voor een uniform procesrecht. Er wordt besloten dat het mogelijk moet zijn om burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht samen te voegen:

  • Digitaal
  • Eenvoudig
  • Uniforme procedures
  • Uniforme werkprocessen