Advocaten en it-bedrijven: digitalisering rechtspraak niet helemaal mislukt
17 september 2018
Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald
17 september 2018
Toon alle berichten

TOEZICHT RECHTER OP BEWINDVOERDERS TE BEPERKT

SP-Kamerleden Michiel van Nispen en Jasper van Dijk zijn kritisch op de wijze waarop kantonrechters, en met name het Landelijk Kwaliteitsbureau – dat is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant – beoordelen of bewindvoerders wel voldoen aan de eisen. Daarover hebben ze 26 maart Kamervragen gesteld aan onder andere Sander Dekkers, de minister voor Rechtsbescherming.