Grip op het proces
30 november 2017
Minister Dekker bezorgd om KEI
30 januari 2018
Toon alle berichten

Zevende KEI-voortgangsreportage – ‘Planning digitalisering aangepast’

‘Planning digitalisering aangepast,’ kopt de Rechtspraak 9 januari op de eigen website. Veel gaat goed, wil de Rechtspraak laten weten. Maar het belangrijkste nieuws is toch: uitstel. De opleveringen die al in de planning voor 2018-2019 stonden, zoals civiel 1.0, gaan zo veel mogelijk door. Maar over de overige releases worden geen uitspraken gedaan. Het uitstel is minstens een jaar voor die onderdelen.

‘Het procesrecht blijkt complexer dan gedacht. In meer algemene zin is geen procedure tot stand gekomen die zodanig gelijkt op de bestuursrechtelijke procedure dat met uniforme digitalisering had kunnen worden volstaan. De Rechtspraak heeft onvoldoende geluisterd naar ketenpartners en Rechtspraak medewerkers konden niet goed overweg met MijnWerkOmgeving.’