Bewindvoering & Toezicht

Armarium heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het digitaal communiceren met de Rechtspraak. En deze ervaring zetten wij nu in voor bewindvoerders. Het digitaal indienen van een Rekening & Verantwoording kan snel, eenvoudig en veilig. U als bewindvoerder voert de administratie in uw boekhouding en u wilt op makkelijke manier de informatie die u nu (handmatig) opneemt in het formulier van de rechtspraak, digitaal indienen. En daar kan Armarium u bij helpen. U kan daarbij kiezen voor handmatig overnemen van de getallen zoals u dat nu al doet of voor een koppeling tussen uw boekhouding en Armarium.

Prijzen

Voor het bedrag van twee postzegels per maand per dossier kunt u al digitaal stukken indienen bij de Rechtspraak. En dat bedrag (€ 1,66) bespaart u natuurlijk al gauw.

*Minimum afname: 200 dossiers

Koppeling met boekhouding

Armarium valt te koppelen met elk (online) boekhoudpakket. Zodra de koppeling er is, kunt met een simpele haal op actie de juiste boekingen selecteren en deze op de juiste plek in het formulier Rekening & Verantwoording laten invullen. Na het invullen van eventuele extra comptabele gegevens is het indienen van de Rekening & Verantwoording kinderspel.

Rollen en rechten

Armarium kent een uitgebreid rollen en rechten systeem. Hierdoor kunt u als bewindvoerder de in te dienen formulieren laten voorbereiden door een assistent/ondersteuner, waarna u zelf het formulier indient.

 

Hoe verloopt het aansluit proces voor een bewindvoerder

 • Rechtbank nodigt bewindvoerder uit
 • Rechtbank en bewindvoerder maken afspraken
  welke dossiers/datum startmoment/contactpersonen
 • Bewindvoerder ontvangt instructie over aanpassing kantoorsoftware van IT leverancier
 • Rechtbank registreert de lopende en vanaf dat moment ook nieuwe dossiers

Voordelen

 • Minder (geen) post
 • Niet meer scannen
 • Minder aanvul taken door business rules
 • Termijnbewaking
 • Uniformering werkwijze rechtbanken
Armarium - de Rechtspraak

Visie KEI-toezicht: Slim toezicht voor mensen en organisaties in problemen.

Rechtspraak

De Rechtspraak heeft inmiddels (30 juni 2018) een kwart van de 160.000 dossier gedigitaliseerd. Nog niet alle handelingen zijn gedigitaliseerd maar de meest voorkomende wel. Hieronder het overzicht:

Digitaal

 • Boedelbeschrijving en R&V
 • Machtigingsverzoek
 • Verhuizen dossier naar andere rechtbank
 • Rappelleren bewindvoerder
 • Wijzigen bewindvoerder
 • Berichten uitwisselen
 • Vijf-jaars evaluatie

Binnenkort ditigaal

 • Aantekeningen / publicatie (CCBR)
 • Machtigings- en beloningsbeschikkingen
 • Zittingsondersteuning
 • Plan van Aanpak
 • Herziening vijfjaarlijkse evaluatie
 • Curatele, mentorschap
 • Familiair bewind
 • Verzoekschriften instellen, ontslag/benoeming, opheffing, wijziging rechtsgrond