Bewindvoerder

De licentie voor bewindvoerders is gekoppeld aan het aantal zaken. U koopt voor een jaar een aantal zaken en wij waarschuwen u als u veel gaat afwijken van deze inschatting. Voor de prijs van twee postzegels per maand kunt u digitaal uw rekening & verantwoording indienen en berichten uitwisselen met de Rechtspraak.