Armarium

Digitale bewindvoering

De Rechtspraak heeft de volgende handelingen gedigitaliseerd. Armarium ondersteunt deze uiteraard.

 • Boedelbeschrijving
 • R&V
 • Machtigingsverzoek
 • Verhuizen dossier naar andere rechtbank
 • Rappelleren bewindvoerder
 • Wijzigen bewindvoerder
 • Berichten uitwisselen
 • Vijf-jaars evaluatie

De volgende handelingen zijn nog niet gedigitaliseerd maar er wordt door de rechtspraak aan gewerkt. Zodra ze beschikbaar zijn zal Armarium deze handelingen ook aanbieden.

 • Aantekeningen / publicatie (CCBR)
 • Machtigings- en beloningsbeschikkingen
 • Zittingsondersteuning
 • Plan van Aanpak
 • Herziening vijfjaarlijkse evaluatie
 • Curatele, mentorschap
 • Familiair bewind
 • Verzoekschriften instellen, ontslag/benoeming, opheffing, wijziging rechtsgrond
Armarium - de Rechtspraak