Tijdlijn Digitalisering van de Rechtspraak

Tijdlijn Digitalisering van de Rechtspraak

2021
01 Apr 2021

Hoge Raad gestart met verplicht digitaal procederen in civiele verzoekzaken

Digitaal procederen nu in alle soorten zaken bij de Hoge Raad mogelijk Met ingang van vandaag, 1 april 2021, is de Hoge Raad gestart met het verplicht digitaal procederen in civiele verzoekzaken.

15 Mar 2021

Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van systeem DT Rechtspraak

Artikel 1.1 Toepasselijkheid 1. Dit reglement is van toepassing op de in het derde lid vermelde procedures bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, gezamenlijk aangeduid als de gerechten. 2. Dit reglement beschrijft de werking van en.. Lees verder ...

03 Feb 2021

Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm

De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen.. Lees verder ...

01 Jan 2021

Jaarplan 2021 Rechtspraak

Voor de buitenwereld bestaat er 1 Rechtspraak. Achter dit uniforme beeld gaat een wereld schuil van 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 bijzondere colleges en diverse landelijke diensten. Elk met hun eigen cultuur en bestuur, bemenst door in totaal ruim 2.500 onafhankelijke rechters die samen met duizenden niet-rechterlijke collega’s.. Lees verder ...

2020
29 Oct 2020

De BIT toets project DT van de rechtspraak is afgerond

De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft … De.. Lees verder ...

16 Oct 2020

Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid

De Rechtspraak heeft met waardering kennis genomen van het BIT-advies en omarmt de door het BIT gegeven aanbevelingen. Ik ben er van overtuigd dat met het BIT-advies en het opvolgen van de verschillende aanbevelingen het project DT met een grotere kans op succes kan worden uitgevoerd. Deze uitvoering.. Lees verder ...

30 Sep 2020

Definitief BIT-advies project Digitale Toegankelijkheid

Na het stopzetten van KEI vinden wij het begrijpelijk dat de Rechtspraak zich met het project DT eerst richt op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor externe partijen. Ondanks deze beperkte scope staat de slaagkans van het project onnodig onder druk. Dit komt doordat de technische invulling.. Lees verder ...

16 Jan 2020
Armarium - Rechtspraak

Rechtspraak kiest voor eenvoud

Over vijf jaar moet vrijwillig digitaal procederen binnen de hele rechtspraak mogelijk zijn. ‘Dit project is veel simpeler dan KEI.’ Eenvoud en logistiek. Dat zijn de sleutelwoorden van het plan voor digitaal procederen binnen de rechtspraak. Als het aan de uitvoerders ligt, is digitaal procederen op vrijwillige basis.. Lees verder ...

01 Jan 2020

Jaarplan 2020 Rechtspraak

Het zal geen verrassing zijn: ook in 2020 levert onze organisatie onafhankelijke, onpartijdige, integere en professionele rechtspraak. Dit doen we onverstoorbaar en dat is te danken aan de grote betrokkenheid en professionaliteit van duizenden rechters en gerechtsambtenaren. Zij behandelen jaarlijks zo’n 1,5 miljoen rechtszaken en doen hun werk.. Lees verder ...

2019
27 Sep 2019
Armarium - Rechtspraak

Digitaal procederen stopt: Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start

Vanaf 1 oktober 2019 worden procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het pleidooi voor zaken waarin de dagvaarding wordt betekend op of 1 na oktober 2019. Ook wordt de term ‘comparitie’ vervangen door de term ‘mondelinge behandeling’.

26 Jul 2019

Einde aan pilot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

De Rechtspraak stopt per 1 oktober 2019 met digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum geldt bij deze rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.

15 Jul 2019

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

12 Jul 2019
Armarium - de Rechtspraak

Treurig nieuws vrolijk verpakt

Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken Wetgeving maakt einde aan verschil in procesrecht rechtbanken

14 Jun 2019
Armarium - de Rechtspraak

Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

03 Jun 2019

Wederom vertraging uitvoering basisplan Rechtspraak

Om de nieuwe plannen van de Rechtspraak voor Civiel recht en Bestuursrecht zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, heeft de Rechtspraak geconstateerd meer voorbereidingstijd nodig te hebben. De BIT-toets zal uiterlijk begin volgend jaar worden aangevraagd..

27 May 2019

Voorjaarsnota: kabinet vult tekort Rechtspraak aan

Het kabinet vult het verwachte financiële tekort van de Rechtspraak dit jaar aan. Het gaat om een bedrag van maximaal 50 miljoen euro voor 2019. Dit staat in de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota You are leaving Rechtspraak.nl(rijksoverheid.nl). Het financiële tekort was al voorspeld. De Rechtspraak verkeert in financieel zwaar.. Lees verder ...

29 Apr 2019

We gaan met de Rechtspraak op een spannende trektocht

En toen zei u: sinds de digitalisering van de rechtspraak is mislukt komen we 40 miljoen tekort. ‘Dat is veel te weinig. De Boston Consultancy Group heeft gerapporteerd dat de rechtspraak structureel, dus elk jaar, 50 miljoen tekortkomt, plus geld voor innovatie en digitalisering. En als je je.. Lees verder ...

15 Apr 2019
Armarium - de Rechtspraak

Jaarverslag 2018 – De Rechtspraak

… Het afgelopen kalenderjaar was voor onze organisatie in een aantal opzichten minder succesvol: de digitalisering van procedures in civiel recht en bestuursrecht moest worden stopgezet, er was opnieuw sprake van een fors financieel tekort, personeel roerde zich – onder meer als gevolg van ervaren werkdruk – en.. Lees verder ...

26 Mar 2019

Einde digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland

Intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en.. Lees verder ...

22 Mar 2019

Commissie: rechtspraak moet dringend veranderen, leiderschap hard nodig

De Nederlandse rechtspraak is te traag en moderniseert niet snel genoeg. Dat komt door een gebrek aan capaciteit, geld, zelfreflectie en visie op bestuurlijk niveau. Als dat niet snel verandert, moet van buitenaf worden ingegrepen om te voorkomen dat het vertrouwen van burgers wordt aangetast en de rechtsstaat.. Lees verder ...

22 Mar 2019
Armarium - de Rechtspraak

Rechtspraak snel aan de slag met aanbevelingen visitatiecommissie

De Rechtspraak moet snel aan de slag met veranderingen om aan te blijven sluiten op de behoeften en problemen van een snel veranderende samenleving. Zo adviseert de Commissie Visitatie Gerechten op grond van haar onderzoek in het rapport ‘Goede rechtspraak, sterke rechtstaat’ dat vandaag verscheen. De Raad voor.. Lees verder ...

08 Feb 2019
Armarium - de Rechtspraak

Rechtspraak kan geldzorgen niet zelfstandig oplossen

De Rechtspraak kan zijn financiële problemen niet zelfstandig oplossen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd doorlichtingsonderzoek (pdf, 2 MB) dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Ook worden de financiële problemen volgens de onderzoekers vergroot omdat rechtszaken steeds complexer worden zonder dat daar extra.. Lees verder ...

07 Feb 2019

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij brief van 15 november 2018 heb ik u geïnformeerd over het basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht.1 Nadien is nog een reviewrapport over het basisplan uitgebracht. Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg rechtspraak op 31 januari jongstleden zend.. Lees verder ...

24 Jan 2019
Armarium - de Rechtspraak

Omvangrijke archivering digitale zaken

De Rechtspraak gaat een groot aantal digitale asiel- en bewaringszaken archiveren. Het gaat om zo’n 15.000 afgesloten zaken. Deze worden vanaf 24 januari 2019 overgeplaatst naar het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst (JustID).

10 Jan 2019
Armarium - de Rechtspraak

Voorzitter Rechtspraak maakt excuus voor KEI

Naves, afkomstig van de rechtbank Amsterdam,  sloeg donderdag in zijn eerste publieke optreden een andere toon aan. De Rechtspraak past ‘bestuurlijke nederigheid’ als gevolg van KEI, zei hij. ‘Het heeft de organisatie geen goed gedaan. Excuses zijn op zijn plaats. Ik ben daarvoor medeverantwoordelijk. Als voorzitter van de.. Lees verder ...

03 Jan 2019
Armarium - de Rechtspraak

Netherlands Commercial Court kicks off

Now it’s here: English-language dispute resolution in the Amsterdam courts. The legislation was published just before the holiday break, creating the Netherlands Commercial Court (NCC District Court and NCC Court of Appeal).

01 Jan 2019

De minister zei eigenlijk: Bakker, hou je bek

Hij werd voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak met een missie. Nu, ruim zes jaar later, vertrekt Frits Bakker met een lijst aan dieptepunten op zijn conduitestaat. Waarom ging het mis?

2018
18 Dec 2018

Deken in tijden van Haagse tegenwind

Algemeen deken Bart van Tongeren geeft eind dit jaar het stokje door aan zijn opvolger. Een interview over de bedreigde positie van de advocatuur, het vastlopen van KEI en onder alle omstandigheden jezelf blijven.

15 Nov 2018
Armarium - de Rechtspraak

Rechtspraak richt zich op eenvoudige digitale toegang voor rechtzoekenden

De Rechtspraak richt zich de komende jaren op het realiseren van eenvoudige digitale toegang voor rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers. Dit staat in de vandaag gepubliceerde brief van de Raad voor de rechtspraak (pdf, 1,1 MB) aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming) over de digitalisering in civiel recht en bestuursrecht... Lees verder ...

15 Nov 2018

Brief Minister aan Tweede Kamer

In mijn brieven van 30 januari, 13 april en 13 juli 2018 heb ik u geïnfor-meerd over de digitalisering van de rechtspraak.1 Eind 2017 werd voor de Raad voor de rechtspraak (verder: de Raad) duidelijk dat het niet goed ging met de digitalisering in het civiele recht en.. Lees verder ...

15 Nov 2018

Brief Orde aan Tweede Kamer

Het functioneren van ons rechtsbestel en de toegang tot het recht staat onder druk.

08 Nov 2018

Brandbrief rechters: wij vrezen voor de toekomst van de rechtspraak

Het is opmerkelijk en zeldzaam: een groep bezorgde rechters en raadsheren stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer. Ze zijn uiterst bezorgd over de omstandigheden waaronder ze moeten werken en ze vrezen voor de toekomst van onze onafhankelijke rechtspraak. Verenigd onder de naam Tegenlicht komen ze in.. Lees verder ...

06 Nov 2018
Armarium - de Rechtspraak

Brief Rechtspraak aan Minister

Digitale toegankelijkheid bestuursrecht en civiel recht: Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. De kern van rechtspraak is integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van verdachten van strafbare feiten door onafhankelijke en onpartijdige rechters. Daarbij sluit de Rechtspraak nauw aan bij behoeften en problemen in de samenleving... Lees verder ...

02 Nov 2018

Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv

De Raad voor de Rechtspraak wil dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het digitaal procederen worden teruggedraaid. Nu geldt bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland een ander procesrecht dan in de rest van het land en dat is ‘onwenselijk’. Ook komt er wat de.. Lees verder ...

25 Oct 2018

De Staat exploiteert delen van de rechtspraak, ten onrechte

In en na 2010 hebben de wetgever en de minister van Justitie  uit geldzucht de griffierechten voor gerechtelijke procedures enorm verhoogd, in een paar jaar tijd met bijna 50%. Met name bij de griffierechten voor relatief kleine geldvorderingen, is daarmee een succesvolle aanval gedaan op de kip die.. Lees verder ...

24 Oct 2018

Wetgever, gebruik deze unieke kans! Pleidooi voor het afschaffen van KEI

Op het eeuwfeest van het Advocatenblad leidden Robert Hendrikse en Leonie Rammeloo charmant en enthousiast de ‘masterclass Burgerlijk Procesrecht’. De aanwezigen werden langs een aantal wijzigingen als gevolg van KEI gevoerd, met de teneur: weliswaar is de digitalisering die KEI beoogde (voorlopig) mislukt, maar de wetgever heeft gesproken.. Lees verder ...

28 Sep 2018

Ook digitaal procederen in strafzaken Hoge Raad

Vanaf 17 december 2018 is het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in strafzaken. Dat geldt echter alleen voor reguliere strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 beroep in cassatie wordt ingesteld. Ook kan er nog steeds op papier worden geprocedeerd.

27 Sep 2018

Naar Bangkok en terug

… Terug in Nederland moest ik toch nog weer denken aan mijn collega Martin Vaessen, rechter in de rechtbank Gelderland. Hij reageerde op dit interview. In zijn reactie staat iets opmerkelijks dat de aandacht verdient. Na een lange opsomming van alles dat de volgens hem ondeskundige mensen van.. Lees verder ...

18 Sep 2018
Armarium - de Rechtspraak

Prinsjesdag: tekort Rechtspraak aangevuld – Nog geen structurele oplossing geldzorgen

Het kabinet geeft in de vandaag verschenen Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting (rijksoverheid.nl) aan het financiële tekort van 40 miljoen euro van de Rechtspraak dit jaar aan te vullen. In een eerste reactie zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dat hiermee de acute geldzorgen zijn.. Lees verder ...

17 Sep 2018

Kabinet helpt rechtbanken uit de geldnood

De 40 miljoen euro die de rechterlijke macht volgend jaar tekort komt, legt het kabinet bij. De rechtbanken hoeven daardoor volgend jaar nog niet te bezuinigen, zeggen Haagse bronnen aan het ANP. Het tekort  is het gevolg van het mislukte digitaliseringsproject KEI en de verdere afname van het.. Lees verder ...

14 Sep 2018

Unieke waarschuwing rechters en OM: ‘Rechtspraak wordt uitgehold’

Rechters en officieren van justitie luiden de noodklok. “De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold.” Het gaat met name om ICT-blunders en als gevolg daarvan een chronisch geldtekort. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in een brief.. Lees verder ...

14 Sep 2018

Brief Orde aan Minister

… Op dit moment wordt door de Raad voor de rechtspraak gewerkt aan een basisplan waarbij de focus ligt op digitale toegankelijkheid. Volgens de NOvA is dit een goede benadering. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, zoals of dit systeem wel toekomstbestendig is, of het wel aan sluit op.. Lees verder ...

03 Sep 2018

ICT-bedrijven: schade door stilleggen KEI

Het stilleggen van KEI levert miljoenen euro’s schade op voor de betrokken ict-bedrijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie van Mr. onder de betrokken ict-ondernemingen. Deze bedrijven hebben investeringen gedaan in applicaties voor digitaal procederen in civiele zaken. De ict-bedrijven In Eerste Aanleg en Armarium wijzen.. Lees verder ...

30 Aug 2018

Boodschappen

Stel, je hebt zo’n superslimme Aziatische koelkast. Die suggereert dat je vanavond biefstuk eet, want er ligt er nog eentje in zijn binnenste. Maar je moet ook groente eten, want dat is gezond. Je krijgt dus ook het advies om nog even langs de supermarkt te rijden voor.. Lees verder ...

29 Aug 2018

Digitalisering van de rechtspraak: Opgeven is geen optie

Bij een geschillencommissie ervoer ik jaren geleden al hoe handig het is wanneer de procedure vóór en na de zitting is gedigitaliseerd. De digitalisering van de overheidsrechtspraak is echter nog lang niet afgerond. Het digitaliseringsproject KEI blijkt zelfs de hoofdoorzaak voor de financiële tekorten, waarmee de Rechtspraak kampt... Lees verder ...

28 Aug 2018

Toon van Mierlo: ‘Trek de portemonnee voor KEI’

Met KEI, het digitaliseringsproject van de rechterlijke macht, moeten we vooral blij zijn. Vindt Toon van Mierlo, advocaat en hoogleraar burgerlijk (proces)recht aan de Erasmus Universiteit. Het idee van digitalisering als kwaliteitsslag vindt hij fantastisch. Alleen is het in de uitvoering misgegaan. “Met meer regie was het zeker.. Lees verder ...

22 Aug 2018

KEI afgerond op Rijks ICT-dashboard

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal.. Lees verder ...

18 Jul 2018

Regiebureau Rechtsketen nodig om KEI vlot te trekken

Silex en SNG, ketenpartners in de rechtspraak, zijn bezorgd over de herstart van het digitaliseringsprogramma KEI bij de rechtspraak. Zij missen signalen dat er een ketenregie wordt ingericht waar alle ketenpartners samen aan de toekomst van de rechtsketen werken. Silex en SNG pleiten er voor om een Regiebureau.. Lees verder ...

17 Jul 2018

Nieuwsuur – Digitalisering rechtspraak uitgelopen op drama: ‘Minister moet ingrijpen’

De Orde van Advocaten eist snel ingrijpen van de Raad voor de Rechtspraak en minister Sander Dekker na een ICT-drama bij de rechterlijke macht. Op dit moment functioneren er twee rechtssystemen naast elkaar in Nederland en zit de advocatuur met een miljoenenstrop.  Bekijk hier de aflevering van Nieuwsuur

04 Jul 2018

Reactie van Martin Vaessen

Als conservatieve tegenkracht uit de provincie, word ik door het interview met Dory Reiling over het mislukken van KEI-civiel uitgedaagd te reageren. De gedachte dat KEI-civiel was bedoeld om civiele procedures te versnellen, is feitelijk nooit meer dan een opgeschreven cliché geweest. Allereerst omdat de Nederlandse procedure in.. Lees verder ...

02 Jul 2018

Koudwatervrees en conservatisme blokkeren KEI

Koudwatervrees en conservatisme zijn de oorzaak van het schrappen van de landelijke invoering van het KEI-project. De redenen die door de Raad voor de rechtspraak worden aangevoerd voor dit besluit zijn heel zwak. Het is het verzet van de rechtbanken zelf dat tot deze beslissing heeft geleid.

28 Jun 2018

NOvA – Uitermate teleurstellend

Bart van Tongeren  van de Orde van Advocaten noemt het besluit “Uitermate teleurstellend. Advocaten hebben hun werkwijzen aangepast, personele veranderingen aangebracht en geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen waar de Raad om vroeg. Digitaal procederen zou ook zorgen voor een efficiencyslag binnen de rechtspraak en kortere doorlooptijden voor rechtszoekenden. Dan.. Lees verder ...

28 Jun 2018

Voorlopig geen landelijke uitrol voor digitaal procederen

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dat heeft de Rechtspraak op donderdag 28 juni bekendgemaakt. Verder zal het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken niet verder worden ontwikkeld. De voornaamste reden om te stoppen met de landelijke.. Lees verder ...

25 Apr 2018

Vergadering in de Tweede Kamer

Op woensdag 25 april vergadert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Tijdens deze vergadering zal een oplossing gevonden moeten worden voor de toekomst van KEI. Minister Dekker vindt dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de Rechtspraak ligt. De Raad.. Lees verder ...

23 Apr 2018
Armarium - de Rechtspraak

Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald

Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de RechtspraakYou are leaving Rechtspraak.nl. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder... Lees verder ...

20 Apr 2018

Naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak

Onze rechtsstaat is gestoeld op wetten en regels – de afspraken waarop we elkaar in onze samenleving kunnen aanspreken – en de mogelijkheid om uiteindelijk een onafhankelijke rechter om een oordeel te vragen over de toepassing daarvan. Voor veel mensen is dat in het bijzonder relevant als het.. Lees verder ...

19 Apr 2018

Advocaten en it-bedrijven: digitalisering rechtspraak niet helemaal mislukt

… Ook een andere toeleverancier wil dat dit deel van het project doorgaat, zodat alle advocaten de dossiers van hun cliënten bij de rechtbank digitaal kunnen inzien. “Wij zijn klaar voor de digitalisering van de Rechtspraak”, zegt directeur Stallmann. “Dat geldt ook voor de advocatuur.” De oproep aan.. Lees verder ...

18 Apr 2018

NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.

Met een brief aan de Tweede Kamer wil de NOvA  de nieuwe aanpak van de Rechtspraak te promoten. De nieuwe maatregel van de Raad van de Rechtspraak waarbij de digitalisering zich gaat focussen op de digitale toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden en professionals – het papierloos werken in.. Lees verder ...

18 Apr 2018

Rechtspraak verslikt zich in dure digitalisering en schroeft ambities omlaag

Project kostte tot dusver 220 miljoen euro Het digitaliseren van de rechtspraak blijkt een veel grotere opgave dan gedacht. In een poging weer controle te krijgen over de uit de hand gelopen ict-kosten, schroeft de Raad voor de rechtspraak de ambities ‘ingrijpend’ omlaag. Aan het digitaliseringsproject is tot.. Lees verder ...

15 Apr 2018

Rechtspraak negeert ICT lessen

Uit de brief aan de minister kan ook worden opgemaakt dat het de Raad voor de rechtspraak heeft ontbroken aan leiderschap. Meent de Raad overigens echt dat men het machtswoord nodig heeft om de digitalisering erdoor te drukken? Als je het nuchter bekijkt kun je constateren dat men.. Lees verder ...

13 Apr 2018

Minister Dekker roept KEI een halt toe

Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) vindt het ‘vooralsnog onverantwoord’ om door te gaan met de digitalisering van de Rechtspraak op de nu voorgestelde manier.’ Om te kunnen doorgaan met KEI moeten er voldoende waarborgen zijn dat het vanaf nu anders gaat.’  Er zijn drie vragen die de minister eerst.. Lees verder ...

10 Apr 2018

KEI wordt gereset

‘De digitalisering van de Rechtspraak wordt kleiner, eenvoudiger en beheersbaarder. Het programma wordt nu gericht op het digitaal uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens over rechtszaken. Daarmee hoopt de Rechtspraak de controle over de digitalisering terug te krijgen en te houden.’ schrijft de Rechtspraak in een brief aan Minister Dekker... Lees verder ...

10 Apr 2018
Armarium - de Rechtspraak

Rechtspraak: digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering

De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een brief (pdf, 916,9 KB) aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. De digitalisering wordt daarmee eenvoudiger en beter te beheersen. Uit extern onderzoek is.. Lees verder ...

31 Mar 2018

The horror: automatisering van de rechtspraak

n 2014 ging een grootscheeps automatiseringstraject van de rechtspraak van start onder de naam KEI. Vier jaar later ligt het project als een steen op de maag van de Raad voor de rechtspraak. Er is al € 200 mln geïnvesteerd, maar slechts een fractie van de plannen is.. Lees verder ...

27 Mar 2018

TOEZICHT RECHTER OP BEWINDVOERDERS TE BEPERKT

SP-Kamerleden Michiel van Nispen en Jasper van Dijk zijn kritisch op de wijze waarop kantonrechters, en met name het Landelijk Kwaliteitsbureau – dat is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant – beoordelen of bewindvoerders wel voldoen aan de eisen. Daarover hebben ze 26 maart Kamervragen gesteld aan onder andere.. Lees verder ...

27 Mar 2018

Rechters omarmen SP-plan voor eigen begroting

De rechtspraak in Nederland zou een eigen begroting moeten krijgen. Nu gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid nog over de kosten en dat is “principieel onjuist”, schrijven negen rechters in een opiniestuk in de Volkskrant. De negen doen een oproep aan de Tweede Kamer om een wetsvoorstel.. Lees verder ...

30 Jan 2018

Minister Dekker bezorgd om KEI

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD) maakt zich zorgen over de digitalisering van de rechtspraak. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij het zorgelijk te vinden dat architectuur en programmatuur van het systeem al moeten worden herzien nog voordat het landelijk is ingevoerd.

09 Jan 2018

Zevende KEI-voortgangsreportage – ‘Planning digitalisering aangepast’

‘Planning digitalisering aangepast,’ kopt de Rechtspraak 9 januari op de eigen website. Veel gaat goed, wil de Rechtspraak laten weten. Maar het belangrijkste nieuws is toch: uitstel. De opleveringen die al in de planning voor 2018-2019 stonden, zoals civiel 1.0, gaan zo veel mogelijk door. Maar over de.. Lees verder ...

2017
30 Nov 2017
Armarium - de Rechtspraak

Grip op het proces

Na de eerste maanden van de pilot kan de eerste conclusie worden getrokken: Het valt tegen. De processen in MijnRechtspraak en AansluitpuntRechtspraak werken goed. Het probleem ligt bij de workflow van de Rechtspraak. Het arrondissement Gelderland en Midden-Nederland realiseren zich dat ze meer grip op het proces moeten krijgen.. Lees verder ...

01 Sep 2017
Armarium - de Rechtspraak

Pilot Civiel 1.0

In Gelderland en Midden-Nederland start de pilot voor verplicht digitaal procederen is bij handelsvorderingen vanaf 25.000 euro met verplichte procesvertegenwoordiging.

12 Jun 2017
Armarium - de Rechtspraak

Invoering van Bestuur 1.0

De landelijke uitrol van bestuurs 1.0 (Asiel- & Bewaringszaken)

13 Apr 2017
Armarium - de Rechtspraak

Het Koninklijk Besluit

Met de instemming van de ketenpartners vraagt de Rechtspraak het ministerie om eenKoninklijk Besluit.

15 Feb 2017

Rechtspraak.nl – Monique Commelin

‘De stap naar verplicht digitaal procederen is een grote. We hebben er dan ook heel bewust voor gekozen om hiermee pas te starten als de techniek zich heeft bewezen. De Rechtspraak wacht op resultaten van tests met de snelheid van Mijn Werkomgeving, het digitale dossier voor de eigen.. Lees verder ...

2016
01 Oct 2016
Armarium - de Rechtspraak

Pre-Pilot – MijnRechtspraak.nl

In Gelderland en Midden-Nederland beginnen de pre-pilots. Op vrijwillige basis mogen civiele handelsvorderingen aangebracht worden. Het aantal aangebrachte zaken is in deze face is laag.

16 Aug 2016

Advocaten slaan handen ineen voor digitaal procederen

Twintig grote, middelgrote en kleine advocatenkantoren slaan de handen ineen voor digitaal procederen. De kantoren hebben Silex opgericht, dat werkt aan de ontwikkeling van een koppeling tussen de digitale systemen van advocatenkantoren en die van de Rechtspraak.

12 Jul 2016
Armarium - de Rechtspraak

Vier KEI-wetsvoorstellen aangenomen

De Eerste Kamer neemt alle vier KEI-wetsvoorstellen in één keer aan.

13 May 2016

NOvA: Aanvullen op nadere memorie van antwoord inzake digitalisering rechtspraak

Aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Zeer geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, De Nederlandse orde van advocaten (hierna NOvA) hecht bijzonder aan een geslaagde introductie van de digitale rechtspraak (KEI en Advocatenportaal). …

01 Mar 2016

‘Op papier blijven werken is geen optie,’ – Frits Bakker

‘Het vroegtijdig voorbereiden van medewerkers op de komende veranderingen als gevolg van KEI, is gedreven en ingegeven door goed werkgeverschap.’ Aldus de Rechtspraak voorzitter Mr. Frits C. Bakker in reactie op Tegenlicht.

19 Feb 2016

NOvA: Brief aan Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geachte woordvoerders, … De Nederlandse orde van advocaten … hecht er aan u te berichten dat de gesprekken met de Rechtspraak over KEI harmonieus en constructief verlopen. De betrokkenen onderschrijven het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een goed werkend, compleet, veilig en betrouwbaar digitaal systeem dat de.. Lees verder ...

27 Sep 2023

Automatiseringsgids – ‘Alle seinen staan op rood.’

‘Het is onwaarschijnlijk dat KEI gaat lukken. Uitdijing van scope en projectomvang zijn, in de literatuur, klassieke kenmerken van een risicovol project, Eerst moeten de processen geharmoniseerd worden, dan pas moet gestart worden met digitalisering, brengen zij de aanbevelingen van de commissie-Elias in herinnering. De Eerste Kamer dient aan.. Lees verder ...

2015
07 Dec 2015

NOvA: Brief aan Frits Bakker

Geachte heer Bakker, … De NOvA staat positief kritisch ten opzichte van de digitalisering. Dit neemt echter niet weg dat er zorgen bestaan over zowel de financiële beheersbaarheid van KEI als over de mate waarin de Rechtspraak in staat zal zijn om belangrijke wensen van de advocatuur bij.. Lees verder ...

10 Nov 2015

Tegenlicht

Een aantal rechters in Midden-Nederland binnen met “Tegenlicht”. In het Nederlands Juristenblad uiten zij hun zorgen over ontwikkelingen binnen de rechtspraak, waaronder KEI. Er wordt een groot voorschot genomen op het succes, terwijl ICT-projecten bij de overheid meestal moeizaam en traag gaan, is de boodschap. Er moet meer getest worden.. Lees verder ...

23 Aug 2015
Armarium - de Rechtspraak

Aansluitpunt Rechtspraak

De eerste bijeenkomst gehouden voor softwareleveranciers van advocatenkantoren en advocatenkantoren. De bijeenkomst werd gefaciliteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. De rechtspraak kondigt het aansluitpunt rechtspraak aan en vraagt de markt om zich te organiseren en koppelingen met het aansluitpunt te bouwen.

26 Jun 2015

NOvA: Brief aan de senatoren van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zeer geachte woordvoerder …, … De NOvA hecht er wel aan op te merken dat zij zich kan vinden in de inhoud van de wetsvoorstellen. …

09 Apr 2015

NOvA: Brief aan de woordvoerders van de vaste commissie Veiligheid en Justitie der Tweede Kamer

Geachte woordvoerders …, … De Nederlandse rechtspraak is te belangrijk om als proeftuin te gebruiken, te belangrijk om enkel als kostenpost te worden beschouwd. …

2014
10 Dec 2014

NOvA: Brief aan Tweede Kamer

Geachte leden van de commissie, … Resumerend meent de NOvA dat de digitalisering en de bijbehorende vereenvoudiging van het procesrecht een goede en tijdige stap is. Wij hebben echter zorgen over de tijdsplanning. Wij juichen de keuze van de minister om de implementatie 6 maanden uit te stellen.. Lees verder ...

15 Oct 2014

Commissie Elias

De conclusie van deze parlementaire enquête naar grote ICT-projecten van de overheid is keihard. De rijksoverheid heeft een deel van haar ICT-projecten niet op orde, waardoor onnodig belastinggeld wordt verspild. ‘Reorganiseer en standaardiseer eerst de werkprocessen die met ICT worden ondersteund en ga pas daarna automatiseren,’ is een.. Lees verder ...

25 Sep 2014

Advocatenblad – Frits Bakker

‘We kunnen toch niet op papier blijven werken. Dankzij Napoleon hebben we een eenome kerstboom aan regels, vooral in het civiele recht. Dat is moeilijk te digitaliseren. Het bestuursrecht is in dat opzicht eenvoudiger. Dus hebben we gezegd: laten we de toeters en bellen en kerstballen weglaten. Het.. Lees verder ...

27 Sep 2023

Nederlands Juristenblad – Margreet Ahsmann & Hans Hofhuis

‘De Rechtspraak rekent zicht rijk met een substantieel doorlooptijdverkorting die niet door wetgeving en digitalisering te verwezenlijken is. De bezuinigingen zijn al doorgevoerd met het oog op een vermeende efficiëntieslag.’ Aldus Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging Leiden Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann & oud-rechter mr. H.F.M. Hofhuis

01 Jan 2014
Armarium - de Rechtspraak

De Rechtspraak – Jaarplan 2014

‘Uiteindelijk is het doel om de gemiddelde doorlooptijd van een zaak in 2018 met ten minsten 40% te versnellen’

2013
01 Oct 2013
Armarium - de Rechtspraak

Evaluatie pilot procesinnovatie Den Haag

‘De diverse ambtelijkestukken die inmiddels zijn gepubliceerd, doen vermoeden dat de minister er te gemakkelijk van uitgaat dat de procedure in civiele zaken goed te vergelijken is met bestuursrechtelijke zaken, hetgeen overigens op een misvatting berust. De vraag dringt zich op of de Rechtspraak niet afstevent op het.. Lees verder ...

01 Jan 2013
Armarium - de Rechtspraak

De Rechtspraak – Jaarplan 2013

‘Vereenvoudiging, uniformering en digitalisering van werkprocessen en procedures en communicatie (digitale toegankelijkheid) met partijen, hun vertegenwoordigers, ketenpartijen en andere betrokkenen (getuigen, deskundigen, etc.) op het gebied van bestuursrecht en civiel recht, en waar mogelijk het gelijktrekken van de werkprocessen voor civiele en bestuursrechtelijke zaken.’

2012
06 Apr 2012
Armarium - de Rechtspraak

Geboorte van Kwaliteit en Innovatie – ‘KEI’

Het idee ontstaat voor een uniform procesrecht. Er wordt besloten dat het mogelijk moet zijn om burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht samen te voegen: Digitaal Eenvoudig Uniforme procedures Uniforme werkprocessen