De belangrijkste wijzigen bij de Rechtspraak en het aansluitpunt Armarium
2 februari 2018
De 5 verschillen tussen artikel 112 en 113 procederen
1 maart 2018
Toon alle berichten

Vertraging KEI past niet bij moderne Rechtspraak die aan de internationale top staat.

De afgelopen twee jaar is de Rechtspraak de advocatuur aan het opdragen voorbereidingen te treffen voor de noodzakelijke modernisering en het digitaal procederen. Dit alles gaat niet vanzelf en kost geld en tijd. Maar daar klaagt de advocatuur niet over. Iedereen begrijpt dat deze modernisering van de Rechtspraak een investering vergt van alle ‘partijen’.

 

De advocatuur heeft zich voorbereid door haar organisatie en systemen aan te passen en opleiding te volgen. Nu is de Rechtspraak aan zet, de pilot Midden-Nederland en Gelderland loopt inmiddels vijf maanden. En op het moment dat de landelijke invoering aanstaande is, stelt de Rechtspraak de landelijke invoering uit. De Rechtspraak durft zelfs geen nieuwe datum te noemen en vergeet gemakshalve de impact die het heeft op haar omgeving.

 

Voorlopig even geen landelijke invoering van digitaal procederen omdat, zo blijkt uit de voortgangsrapportage, het project digitalisering al veel gekost heeft en de interne organisatie nog niet op orde is bij de Rechtspraak. Dus de Rechtspraak is aan het reorganiseren en advocatuur moet daar maar op wachten.

 

Als een landelijke uitrol voor de Rechtspraak te gecompliceerd is dan kan de volgende stap heel goed zijn om digitaal te procederen te starten in twee volgende arrondissementen. Als Nederland aan de top wil blijven staan voor wat betreft civiel recht, dan kan de Rechtspraak niet een project stilzetten waarvan iedereen in Nederland zich afvraagt waarom dit niet allang geregeld is. Het gebruik van een fax als belangrijkste communicatiemiddel is niet van deze tijd.

 

Wij, ketenpartner van de Rechtspraak, zijn klaar voor de volgende stap en maken die graag samen met de Rechtspraak en de advocatuur.