De 5 verschillen tussen artikel 112 en 113 procederen
1 maart 2018
De 5 bevindingen over digitaal procederen in 2018
6 april 2018
Toon alle berichten

Het vervolg van KEI op de agenda in de Tweede Kamer

Op donderdag 19 april 2018 vindt er een commissievergadering plaats over de zevende voortgangsrapportage over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Een belangrijk onderwerp tijdens deze vergadering is de brief aan de regering van Sander Dekker – minister voor Rechtsbescherming van 30 januari jl.

 

In de voortgangsrapportage over het programma KEI, dat begin januari 2018 gepubliceerd werd stonden een aantal bevindingen. Het Advocatenblad schrijft ‘Het realiseren van digitaal procederen is complexer dan voorzien en kost meer tijd en geld.’ De landelijke invoer van het digitaal procederen loopt hierdoor een flinke vertraging op.

 

Minister Dekker heeft in een brief aan De Tweede Kamer zijn zorgen geuit over het digitaal procederen volgens KEI. Volgens hem is het huidige ontwerp van het systeem (nog) niet klaar voor de landelijke uitrol. Oorspronkelijke was het plan om na een pilot van 6 maanden digitaal procederen landelijk in te voeren voor handelszaken en bestuurszaken. In de voortgangsrapportage liet de Rechtspraak al weten dat deze termijn niet haalbaar was.

 

Kosten

De huidige situatie is volgens minister Dekker ‘zorgelijk’. Het is nodig om de architectuur van het systeem te herzien voor de landelijke invoering. ‘Als gevolg daarvan loopt KEI zodanige verdere vertraging op dat over de planning na landelijke invoering van civiel 1.0 en bestuur 1.0 op dit moment niets te zeggen valt,’ schrijft minister Dekker.

 

De vertraging en kostenstijging hebben grote gevolgen voor de Rechtspraak. In de afgelopen jaren 2013 tot en met 2017 heeft het KEI-project ongeveer 100 miljoen euro gekost. Daarnaast hebben trainingen en de aanpassing van het Rechtspraak Servicecenter eveneens 100 miljoen euro gekost.

 

Vergadering

Tijdens de commissievergadering op 19 april zal een oplossing gevonden moeten worden voor de toekomst van KEI. Minister Dekker vindt dat de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de Rechtspraak ligt. De Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid zoeken samen naar een oplossing.

 

Na donderdag 19 april zal er meer duidelijk worden…

 

Bronnen: