Snel en eenvoudig uw roljournaal verwerken

Heeft u het volledige overzicht?

armarium

KEI

Om procedures sneller en eenvoudiger te laten verlopen wordt de rechtspraak in Nederland gedigitaliseerd. In de loop van 2017 is digitaal of elektronisch procederen zelfs verplicht voor civiele zaken.

Via het portaal mijnrechtspraak.nl kunnen advocaten en gemachtigden een zaak beginnen. Helaas is dit elektronische loket vooral een communicatiemiddel. Als werkomgeving is het minder geschikt, zeker bij hoge volumes, omvangrijke dossiers en veel lopende zaken tegelijk.

Het uploaden van stukken bijvoorbeeld, gebeurt handmatig en is niet altijd even stabiel. De functionaliteit is beperkt. Er kan niet gewerkt worden met concepten en naar slechts één e-mailadres worden notificaties verstuurd.

Het nieuwe aansluitpunt elektronisch procederen moet daar verandering in brengen. Via dit aansluitpunt kunnen advocatenkantoren hun eigen systemen koppelen aan de systemen van de rechtspraak. Een koppeling die uiteraard niet ‘vanzelf’ plaatsvindt.

Armarium

Armarium is de verbindende schakel tussen advocatenkantoor en rechtspraak. Met deze online oplossing is het wederzijdse berichtenverkeer gekoppeld aan een gedegen zakenadministratie en automatische termijnbewaking.

Niet de rechtspraak maar de wensen en het gebruiksgemak van de advocaat en zijn team stonden bij de ontwikkeling van Armarium centraal. Dit heeft geleid tot een zeer veelzijdige, online oplossing voor zorgeloos digitaal procederen. Snel, eenvoudig en veilig.

Cliënt
Advocaat & zijn team
Mijnrechtspraak.nl