De NOvA stuurt aan op snel implementatie van digitaal procederen om draagvlak te houden bij de advocatuur.
30 april 2018
Het nieuwe gerechtsgebouw van Breda
20 september 2018
Toon alle berichten

Voorlopig geen landelijke uitrol voor digitaal procederen

De landelijke uitrol van verplicht digitaal procederen in civiele handelszaken is definitief van de baan. Dat heeft de Rechtspraak op donderdag 28 juni bekendgemaakt. Verder zal het systeem voor digitale procedures in asiel- en bewaringszaken niet verder worden ontwikkeld.

De voornaamste reden om te stoppen met de landelijke invoering is dat de programmatuur omstreden is. De Rechtspraak vindt het daarom ‘niet verantwoord om het huidige systeem landelijk in te voeren. Technisch zou landelijke invoering mogelijk zijn, stelt de Rechtspraak. Maar het gevolg zou ‘een complexe en daarmee tijdrovende manier van werken voor rechtbankmedewerkers’. Ook is nog een grote investering nodig en zijn de beheerskosten relatief hoog.

‘Het ligt niet aan de functionaliteit’, zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad. ‘Juist op dat gebied is er de afgelopen maanden door veel mensen heel veel werk verzet. We hebben laten zien dat met vereende kracht en toewijding heel veel mogelijk is. Ik heb oprecht bewondering voor ieders inzet. We hebben binnen de beschikbare tijd én budget belangrijke verbeteringen weten te realiseren. De Raad is hen daarvoor erg dankbaar, en we beseffen maar al te goed dat de beslissing om af te zien van landelijke invoering voor hen extra pijnlijk is.’

Bart van Tongeren  van de Orde van Advocaten noemt het besluit “Uitermate teleurstellend. Advocaten hebben hun werkwijzen aangepast, personele veranderingen aangebracht en geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen waar de Raad om vroeg. Digitaal procederen zou ook zorgen voor een efficiencyslag binnen de rechtspraak en kortere doorlooptijden voor rechtszoekenden. Dan is het een pijnlijke constatering dat het allemaal vervolgens niet doorgaat. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over wat de Raad dan wel gaat doen.”

Voor de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland is in verband met het verplichte digitaal procederen een nieuw procesrecht ingevoerd. Van Tongeren: “Hierdoor wijkt het procesrecht bij deze rechtbanken af van dat van de rest van het land. Dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Wij gaan in overleg met de Raad voor de rechtspraak over dit dubbele procesrecht.”

 

Bronnen:

 

Armarium - We kunnen toch niet op papier blijven procederen

Armarium – We kunnen toch niet op papier blijven procederen